Hopp til innhold

Regnskap Norge


Rabatter og naturalytelser i arbeidsforhold - prinsipputtalelse om de nye reglene fra 2019

Uttalelsen inneholder viktige avklaringer om hvilke rabatter og naturalytelser som skal skattlegges og hvordan dette praktisk skal følges opp.

Les mer

Dokumentasjon av sykepengerefusjoner

En arbeidsgiver som har krav på refusjon av forskutterte sykepenger fra NAV, må dokumentere bokføringen av refusjonen med inntektsmelding og sykepengesøknad.

Les mer

Regelverk for regnskapsføring i elektronisk utgave

Nå har du mulighet til å bestille regelverksheftet som klikkbar pdf-versjon.

Les mer

Christines hilsen uke 46

I ny kampanje vil vi posisjonere regnskapsføreren som den som kjenner virksomheten best og er bedriftenes økonomiske rådgiver. Denne uken presenterer vi også den norske regnskapsbransjen på nordisk nettverkstreff.

Les mer

Skal forenkle hverdagen for små- og mellomstore bedrifter

Regjeringen skal legge frem en strategi for små og mellomstore bedrifter før sommeren 2019.

Les mer

Retningslinjer for bindende forhåndsuttalelser

Skattedirektoratet har offentliggjort retningslinjene som Skatteetaten skal basere seg på ved behandling av bindende forhåndsuttalelser.

Les mer

Takseringsregler for 2018

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2018.

Les mer

Regnskap Norge flytter til nye lokaler

Sommeren 2019 flytter vi fra Øvre Vollgate 13 til Støperigata 2.

Les mer

Christines hilsen uke 45

Fra Stortinget og sirkulærøkonomi til fagdager i Syden. Om SAF-T-formatets rolle og ny skattemelding for næringsdrivende.

Les mer

Bruk lønnssystemets digitale inntektsopplysningsskjema

NAV har publisert Altinn-utgaven av digital inntektsmelding, som erstatter det papirbaserte inntektsopplysningsskjemaet. Vårt klare råd er å etablere effektive rutiner umiddelbart.

Les mer